Psihične težave in sladkorna bolezen - diabetes

Sladkorna bolezen in psihično stanje bolnika
Ker nas tokrat zanima vpliv psihosocialnega stanja bolnika na sladkorno bolezen, moramo razumeti, kaj se s tega vidika dogaja z bolnikom.
Sladkorna bolezen povzroči, da se mora bolnik – diabetik poleg vsakodnevnih težav ukvarjati tudi s strahom pred previsokim ali prenizkim krvnim sladkorjem. Strah ga je morebitnih zdravstvenih zapletov in pogosto mora spremeniti način življenja. Bolnik je nenehno pod pritiskom, da slabo skrbi za svoje zdravje. Takšen »pritisk« nanj pa mu še dodatno dviguje krvni sladkor.

Psihične težave, ki jih lahko povzroči sladkorna bolezen
Sladkorna bolezen pogosto ustvarja pri bolnikih psihične težave, vendar te niso takoj in močno izražene, zato jih pri pregledu diabetolog velikokrat spregleda ali pa jim ne daje potrebne pozornosti. Vsakemu bolniku se lahko psihične težave, ki jih povzroča sladkorna bolezen, kažejo na drugačen način. Zagotovo jih je treba drugače obravnavati in razumeti glede na:

 • bolnikovo starost,
 • načine zdravljenja,
 • tip sladkorne bolezni,
 • zdravstvene zaplete.

Sodoben način zdravljenja sladkorne bolezni – diabetesa z vidika psihosocialnega stanja bolnikov bi zagotovo zahteval, da pri zdravljenju sodeluje tudi psihiater ali psiholog. Le tako je mogoče doseči visoko učinkovitost obravnave sladkornih bolnikov.

Kateri psihosocialni dejavniki lahko vplivajo na potek sladkorne bolezni?
Pomembni psihosocialni dejavniki so:

 • Stres je nenehno prisoten v našem življenju. Količina stresa pogosto pomembno kroji naše življenje. Strokovnjaki pravijo, da ga ne sme biti ne preveč in ne premalo. Človek namreč potrebuje nekaj stresa, da sprejme zanj potrebne spremembe.
  Sladkorna bolezen – diabetes povzroča pri bolnikih dodaten stres. V začetku bolezni se pojavljajo vprašanja: »Zakaj jaz, ne, saj to ni mogoče, verjetno so se zdravniki zmotili?« V naslednjih fazah se bolnik vpraša: »Kaj bom pa sedaj jedel, počel?«
  Porajajo se mu vprašanja, ali bo še lahko šel med ljudi in užival življenje. V obdobju takšnega razmišljanja se urejenost sladkorne bolezni običajno zelo poslabša. Ker se poveča izločanje protiregulacijskih hormonov, se krvni sladkor poveča. Posledica pretiranega stresa je, da se bolnik ne posveča dovolj prehrani, fizični aktivnosti in kontroli krvnega sladkorja. Vse to pa dodatno vpliva na porast krvnega sladkorja in napredovanje sladkorne bolezni.
 • Depresija spada med motnje razpoloženja in je pogostejša pri sladkornih bolnikih. Pojavlja se v vseh starostnih skupinah. Depresija lahko zelo poslabša urejenost sladkorne bolezni.
  Osnovni znaki depresije so: spreminjanje razpoloženja, padec zanimanja za običajne stvari, zmanjšanje energije, utrujenost, zmanjšana sposobnost koncentracije, občutek krivde, zmanjšanje samospoštovanja, motnje v spanju, misli na samomor, zmanjšanje spolnega poželenja …
  Sladkorna bolezen negativne vplive depresije bistveno poveča.
 • Socialno okolje (družina, prijatelji, sodelavci …) je lahko v veliko podporo sladkornemu bolniku. Kadar je takšno okolje dovolj seznanjeno s problemi, ki jih povzroča sladkorna bolezen, in kadar je tudi dovolj izobraženo, da te probleme razume, lahko sladkorni bolnik pričakuje dobre pogoje za zaviranje napredovanja bolezni. V primeru, da pozitivne podpore ni, obstaja velika verjetnost, da sladkorna bolezen napreduje v svoji najslabši obliki.

Kako zmanjšamo vpliv psihosocialnih dejavnikov na razvoj sladkorne bolezni?
Z vidika zmanjšanja vpliva psihosocialnega stanja na razvoj sladkorne bolezni se povečuje zavzemanje, da bi zdravniki odkrili in razumeli bolnikove psihične težave ter ga usmerili k strokovnjakom s tega področja.
Sladkorna bolezen namreč vpliva na bolnikovo nespečnost, izgubo energije, utrujenost, zmanjšanje spolnega poželenja, slabo koncentracijo in preveliko zaskrbljenost nad življenjem, zato je pomembna usmeritev pozornosti na zmanjšanje ali odpravo teh dejavnikov.
Sladkorna bolezen s svojimi negativnimi posledicami, ki jih povzroča, postavlja bolnika in zdravstveno osebje pred nove naloge. Za doseganje dobrih rezultatov pri obvladovanju bolezni mora biti bolniku dana možnost, da se seznani s problemi in najde strokovne odgovore na vprašanja, ki ga obkrožajo. Zato je cilj sodobnega zdravljenja sladkorne bolezni vključiti v zdravljenje ustrezno usposobljenega psihologa ali psihiatra.

Kako s pomočjo psihoterapije znižamo višino krvnega sladkorja?
Psihoterapija ponuja sladkornim bolnikom, da ob pomoči strokovnjaka uspešno odpravijo vzroke in simptome čustvenih težav, duševnih motenj, stisk in težav v odnosih z drugimi. Čustvene težave so pogosto vzrok za nastanek ali poslabšanje sladkorne bolezni – diabetesa.
Medicina odločno poudarja, da sta fizično in telesno počutje tesno povezana. Zelo dolgo je že znano, da sladkorna bolezen – diabetes pomembno vpliva na bolnikovo psihosocialno stanje. Kljub temu se zdravljenje sladkorne bolezni pretežno ukvarja samo z bolnikovim telesom.

Kako naj ukrepajo sladkorni bolniki?
Sladkorni bolniki – diabetiki naj se preko izobraževanja seznanijo o vplivu psihosocialnih dejavnikov na višino krvnega sladkorja. Ob tem pa se mora sladkorni bolnik naučiti opazovati tudi samega sebe. Pokazalo se je namreč, da sladkorni bolniki na osnovi izkušenj zelo dobro vedo, kaj in kdaj jim dviguje krvni sladkor.
Medicina ponuja na področju psihoterapije veliko kvalitetnih metod, ki jih lahko diabetologi in bolniki vključijo v zdravljenje in ustrezno izkoristijo za znižanje krvnega sladkorja.
Sladkorna bolezen povzroča, da se bolniki vsak dan srečujejo s težavami, ki jim povzročajo manjše ali večje psihične napore. V večini primerov se zadeve uredijo. Kadar pa prevlada občutek, da je breme pretežko in da ne najdemo rešitve, je dobro, da se poišče pomoč psihoterapevta.

Sladkorni bolniki – diabetiki
Sladkorna bolezen zahteva povečano skrb za duševno zdravje. Vsa vprašanja posredujte na diabetes Dr. in brezplačno boste dobili nasvete strokovnjakov s tega področja.

Izpolnite obrazec in pridobite nasvete/ponudbe za zdravljenje